Category: Phân tích cơ bản

Đánh giá đầu tư cổ phiếu VSC giai đoạn 2013 – 2016

Đánh giá đầu tư cổ phiếu VSC giai đoạn 2013 – 2016

Chúng tôi đánh giá lại cổ phiếu VSC (review cổ phiếu) để các nhà đầu tư chứng khoán có cái nhìn đúng đắn về hiệu quả của phương pháp đầu tư giá trị trên...

Đánh giá kết quả đầu tư cổ phiếu VNM giai đoạn 2013 – 2016

Đánh giá kết quả đầu tư cổ phiếu VNM giai đoạn 2013 – 2016

Qua việc phân tích cổ phiếu VNM từ năm 2013 đến nay, chúng tôi đưa ra đánh giá lại cổ phiếu VNM (review cổ phiếu) để các nhà đầu tư chứng khoán có cái...

Đánh giá kết quả đầu tư cổ phiếu BMP giai đoạn 2013 – 2016

Đánh giá kết quả đầu tư cổ phiếu BMP giai đoạn 2013 – 2016

Qua việc phân tích cổ phiếu BMP và một giai đoạn đầu tư cổ phiếu BMP với kết quả khả quan, chúng tôi nghĩ nên đánh giá lại cổ phiếu BMP (review cổ phiếu)...

Cổ phiếu ROS “trò hề” trên thị trường

Cổ phiếu ROS “trò hề” trên thị trường

Giá cổ phiếu ROS tăng “chóng mặt” như tốc độ tăng vốn của công ty Công ty cổ phần xây dựng Faros niêm yết trên sàn chứng khoán Hồ Chí Minh(HSX) với mã ROS...

Phân tích cổ phiếu APC – Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Phân tích cổ phiếu APC – Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú

Công ty chiếu xạ An Phú mã cổ phiếu APC là một công ty có chỉ số cơ bản khá tốt trên sàn chứng khoán niêm yết. Có thể nói đây là cổ phiếu...

Góc nhìn tăng trưởng của doanh nghiệp niêm yết

Góc nhìn tăng trưởng của doanh nghiệp niêm yết

Đứng ở góc độ tăng trưởng của một doanh nghiệp được hiểu đơn giản là sự “lớn lên” về chất lẫn lượng trong quy mô sản xuất kinh doanh, gia tăng doanh thu, lợi...

Thủ thuật làm đẹp chỉ số nhờ mua cổ phiếu quỹ

Thủ thuật làm đẹp chỉ số nhờ mua cổ phiếu quỹ

Mua cổ phiếu quỹ là một hoạt động cơ bản và bình thường của các doanh nghiệp cổ phần. Hành động cơ bản dẫn đến việc mua cổ phiếu quỹ phát sinh khi mà...

Phân tích cổ phiếu DPM – Cty cổ phần đạm Phú Mỹ

Phân tích cổ phiếu DPM – Cty cổ phần đạm Phú Mỹ

Tổng công ty Phân bón và hóa chất dầu khí (Đạm Phú Mỹ – mã cố phiếu DPM) là công ty đầu ngành trong ngành phân bón Việt Nam hiện nay. Vì là cổ...

Chỉ số EPS là gì? Cách tính EPS?

Chỉ số EPS là gì? Cách tính EPS?

EPS (Earning Per Share) là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Tìm hiểu về EPS để biết ý nghĩa giá trị của một cổ phần hay một cổ phiếu. Chỉ số EPS là gì?...