Category: Phân tích kỹ thuật

Một số chỉ báo kỹ thuật áp dụng trong đầu tư Chứng Khoán

Một số chỉ báo kỹ thuật áp dụng trong đầu tư Chứng Khoán

Như quan điểm của tác giả trong phần xác định xu hướng, hỗ trợ, kháng cự trong phân tích kỹ thuật có đề cập thì các mẫu hình giá và các chỉ báo kỹ...

Các mẫu hình giá phổ biến trong Phân Tích Kỹ Thuật

Các mẫu hình giá phổ biến trong Phân Tích Kỹ Thuật

Sau khi bỏ thời gian thực hành những nền tảng của Phân Tích Kỹ Thuật được trình bày trong bài viết trước, phần này tác giả sẽ trình bày về một vài mẫu hình...

Xác định xu hướng, hỗ trợ và kháng cự trong Phân tích kỹ thuật

Xác định xu hướng, hỗ trợ và kháng cự trong Phân tích kỹ thuật

Sau phần tổng quan về Phân Tích Kỹ Thuật trình bày về nguyên tắc của phân tích kỹ thuật (PTKT) và lập kế hoạch giao dịch, phần này tác giả sẽ giới thiệu về cách...

Tổng quan về Phân Tích Kỹ Thuật

Tổng quan về Phân Tích Kỹ Thuật

Thông thường chúng ta thường hay thấy các nhà phân tích sử dụng các đồ thị (Charts) để đánh giá biến động của thị trường (TT), cổ phiếu (CP), và phương pháp sử dụng...

Phân tích kỹ thuật với chỉ báo kỹ thuật Stochastic

Phân tích kỹ thuật với chỉ báo kỹ thuật Stochastic

Chỉ báo kỹ thuật Stochastic là một công cụ dùng để xác định xem vị trí của giá đóng cửa đang ở mức cao hay mức thấp của khoảng dao động giá trong một...

Cách sử dụng đường trung bình MA – Moving Averages

Cách sử dụng đường trung bình MA – Moving Averages

Có nhiều cách để sử dụng đường trung bình MA – Moving Averages  trong phân tích kỹ thuật. Sau đây là các cách đơn giản dùng đường trung bình MA: 1. Dùng đường trung...

Đường trung bình động Moving Averages (MA)

Đường trung bình động Moving Averages (MA)

Đường trung bình động Moving Averages (gọi tắt là đường MA) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật lâu đời và phổ biến nhất. Đường trung bình động Moving Averages (MA)...

Biểu đồ nến nhật trong chứng khoán

Biểu đồ nến nhật trong chứng khoán

Trong phân tích kỹ thuật, có nhiều cách áp dụng để phân tích và đầu tư chứng khoán. Có người sử dụng các chỉ báo (indicators) như MACD, RSI,… có người dùng khối lượng...