Category: Các đường chỉ báo

Các đường chỉ báo kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật với chỉ báo kỹ thuật Stochastic

Phân tích kỹ thuật với chỉ báo kỹ thuật Stochastic

Chỉ báo kỹ thuật Stochastic là một công cụ dùng để xác định xem vị trí của giá đóng cửa đang ở mức cao hay mức thấp của khoảng dao động giá trong một...

Cách sử dụng đường trung bình MA – Moving Averages

Cách sử dụng đường trung bình MA – Moving Averages

Có nhiều cách để sử dụng đường trung bình MA – Moving Averages  trong phân tích kỹ thuật. Sau đây là các cách đơn giản dùng đường trung bình MA: 1. Dùng đường trung...

Đường trung bình động Moving Averages (MA)

Đường trung bình động Moving Averages (MA)

Đường trung bình động Moving Averages (gọi tắt là đường MA) là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật lâu đời và phổ biến nhất. Đường trung bình động Moving Averages (MA)...