Category: Tài chính doanh nghiệp

Chỉ số EPS là gì? Cách tính EPS?

Chỉ số EPS là gì? Cách tính EPS?

EPS (Earning Per Share) là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu. Tìm hiểu về EPS để biết ý nghĩa giá trị của một cổ phần hay một cổ phiếu. Chỉ số EPS là gì?...

Chỉ số ROE trong chứng khoán

Chỉ số ROE trong chứng khoán

ROE là chỉ số quan trọng nhất đối với các cổ đông, tỷ số này đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn của cổ đông thường. Chỉ số ROE là gì?...

6 nguyên tắc đầu tư tài chính trong doanh nghiệp

6 nguyên tắc đầu tư tài chính trong doanh nghiệp

Những nguyên lý đầu tư tài chính cơ bản dễ hiểu nhưng lại là những bẫy nguy hiểm và rất dễ mắc phải. Làm thế nào để có những quyết định  chính xác? Nguyên...

Các chỉ số phân tích tài chính doanh nghiệp

Các chỉ số phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tài chính doanh nghiệp là một bước phân tích tài chính chắc chắn phải có khi thực hiện phân tích một doanh nghiệp. Sau đây là một số chỉ số tài chính...

Cách đọc bảng cân đối kế toán công ty

Cách đọc bảng cân đối kế toán công ty

Bảng cân đối kế toán là bức ảnh chụp nhanh về tình hình tài chính của một công ty tại một thời điểm, do vậy mà nó phản ánh không chính xác tình hình...

Cách đọc hiểu báo cáo tài chính như thế nào

Cách đọc hiểu báo cáo tài chính như thế nào

Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp là thứ mà những người học các ngành kinh tế ai cũng biết. Nhưng để đọc hiểu một báo cáo tài chính thì không phải ai...