Category: Tài chính

Những cách tiết kiệm tiền thông minh

Những cách tiết kiệm tiền thông minh

Tiết kiệm tiền để đầu tư Nhà đầu tư thông minh không chỉ sáng suốt trong việc kiếm tiền mà còn biết tiết kiệm tiền hợp lý. Trong tài chính đầu tư mà đặc...

Các chỉ số phân tích tài chính doanh nghiệp

Các chỉ số phân tích tài chính doanh nghiệp

Phân tích tài chính doanh nghiệp là một bước phân tích tài chính chắc chắn phải có khi thực hiện phân tích một doanh nghiệp. Sau đây là một số chỉ số tài chính...

Cách đọc bảng cân đối kế toán công ty

Cách đọc bảng cân đối kế toán công ty

Bảng cân đối kế toán là bức ảnh chụp nhanh về tình hình tài chính của một công ty tại một thời điểm, do vậy mà nó phản ánh không chính xác tình hình...

Cách đọc hiểu báo cáo tài chính như thế nào

Cách đọc hiểu báo cáo tài chính như thế nào

Báo cáo tài chính của một doanh nghiệp là thứ mà những người học các ngành kinh tế ai cũng biết. Nhưng để đọc hiểu một báo cáo tài chính thì không phải ai...