Chứng khoán phái sinh có được xem như là một “công cụ” cho các nhà đầu tư giá trị

You may also like...

1 Response

  1. kien viết:

    Chứng khoán phái sinh khá phức tạp, Warren Buffet cũng từng thất bại với nó vào những năm 1990 :p