Khoảng cách lớn giữa giá và giá trị từ ví dụ đầu tư của Warren Buffett vào PetroChina

You may also like...

2 Responses

  1. minhka viết:

    Đúng rồi bạn, việc ra quyết định mua của ông ấy, k chỉ đơn thuần là đọc báo cáo thường niên rồi ra 1 mức giá hợp lý như bề ngoài câu trả lời của ổng mà phần lớn dựa rất nhiều vào ngân hàng kiến thức mà ông ấy tích lũy trong quá khứ để đánh giá được DN, vđề này bài viết cũng đã nói đến.

  2. Blog Tôi Đầu Tư viết:

    Biên độ an toàn trong thương vụ này khá cao theo đánh giá của Warren Buffett. Hẳn là ông ấy khá hiểu rõ về hoạt động kinh doanh của PetroChina nên không cần phải nghiên cứu thêm để đauw ra quyết định.