Nhà đầu tư thông minh

You may also like...

2 Responses

  1. 17/02/2016

    […] chơi lướt sóng nương theo các con sóng chứng khoán để kiếm lời. Còn nhà  đầu tư thông minh sẽ mua chứng khoán của kẻ chán và bán cho người […]

  2. 19/03/2016

    […] chơi lướt sóng nương theo các con sóng chứng khoán để kiếm lời. Còn nhà  đầu tư thông minh sẽ mua chứng khoán của kẻ chán và bán cho người […]