Xác định xu hướng, hỗ trợ và kháng cự trong Phân tích kỹ thuật

You may also like...

1 Response

  1. minhka viết:

    Nhiều người hay đi tìm 1 hệ thống GD( system trading) nào đó gọi là chén thánh đi để có thể kiếm tiền từ hệ thống đó mà thực sự không tìm hiểu bản chất của vấn đề, rõ ràng không có cái gì cho không trên TT và cũng chả có cái hệ thống nào chiến thắng được TT hầu hết thời gian.