Cổ phiếu giá thấp có phải là cổ phiếu “rẻ”?

You may also like...

2 Responses

  1. Blog Tôi Đầu Tư viết:

    Câu chuyện rất hay!
    P/E là một chỉ số được thừa nhận và sử dụng rộng rãi bỏi các nàh đầu tư để định giá cổ phiếu.

  2. gà mờ viết:

    hay quá, cảm ơn ad