Đầu cơ trong thị trường bong bóng, ví dụ từ 2 con người nổi tiếng Stanley Druckenmiller và Ngài Isaac Newton

You may also like...

2 Responses

  1. investor viết:

    Ông stanley druckenmiller này chừ mình mới nghe, mà công nhận tỷ suất lợi nhuận đã cao mà còn không thua lỗ nữa thì đáng nể thật

    • minhka viết:

      Ông này triết lý đầu tư giống với George Soros, vụ bán khống đồng Bảng Anh ý tưởng là của ông này, Soros thì bồi thêm ý “nếu đã tin tưởng sao không đập mạnh vào”