Tỷ phú đầu tư 93 tuổi Charlie Munger: “Tôi thành công vì tôi luôn vận động bộ não”

You may also like...