Tagged: bao cao tai chinh doanh nghiep

Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền

Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền

Phương pháp (PP) chiết khấu dòng tiền để định giá cổ phiếu là PP được ứng dụng rộng rãi trong giới phân tích tài chính. Lý thuyết chiết khấu dòng tiền phát biểu rằng...

Một vài lưu ý khi phân tích Báo Cáo Tài Chính

Một vài lưu ý khi phân tích Báo Cáo Tài Chính

Trước khi bước vào mua một cổ phiếu nào, thì việc tìm hiểu doanh nghiệp (DN) đó làm gì, kinh doanh ra sao sẽ giúp cho chúng ta có 1 góc nhìn để đánh...