Tagged: choi chung khoan ao

Các nhà đầu tư chứng khoán có vượt qua được “tâm lý đám đông”?

Các nhà đầu tư chứng khoán có vượt qua được “tâm lý đám đông”?

Đặc thù của thị trường chứng khoán là thị trường của đám đông, nhưng có một nghịch lý trên thị trường là đám đông thường không bao giờ chiến thắng. Theo thống kê không chính...

Hướng dẫn cách chơi chứng khoán cho người mới chơi chứng khoán – Phần 2

Hướng dẫn cách chơi chứng khoán cho người mới chơi chứng khoán – Phần 2

Phần hướng dẫn cách chơi chứng khoán – phần 1 đã chỉ ra 5 bước đầu tư chứng khoán trước tiên cần phải làm. Sau đây là các bước kế tiếp để hướng dẫn...