Tagged: định giá cổ phiếu

Cần cẩn trọng hơn với thị trường hiện tại

Cần cẩn trọng hơn với thị trường hiện tại

Như trao đổi trong bài viết những yếu tố kỳ vọng cho thị trường 2017 của tác giả thì bản chất sự vận động của thị trường phụ thuộc vào tình trạng của nền...