Tagged: Havard

Quỹ đầu tư của Đại học Havard cắt giảm nhân sự đầu tư

Quỹ đầu tư của Đại học Havard cắt giảm nhân sự đầu tư

Bình luận: Trong đầu tư, đây có khả năng là hành động không hợp lý khi quyết định sa thải một nhân viên quản lý đầu tư chỉ vì một năm hoạt động kém...