Tagged: hướng dẫn đầu tư chứng khoán

5 cách mà các nhà đầu tư chứng khoán dựa theo để mua cổ phiếu

5 cách mà các nhà đầu tư chứng khoán dựa theo để mua cổ phiếu

Muôn hình vạn trạng cách kiếm tiền trên thị trường chứng khoán, và mỗi cách kiếm tiền có những cái hay và nhược điểm riêng. Dựa theo phân tích kỹ thuật (technical anaylyst –...

Một số thuật ngữ “lóng” trên thị trường Chứng Khoán Việt Nam

Một số thuật ngữ “lóng” trên thị trường Chứng Khoán Việt Nam

Hàng: cổ phiếu Xanh: tăng điểm so với tham chiếu Tím: tăng trần, mức giá cao nhất trong phiên( 7% sàn HSX, 10% sàn HNX). Đỏ: giá giảm so với tham chiếu. Nằm sàn:...