Tagged: lý thuyết đầu tư

7 thuyết đầu tư gây nhiều tranh cãi

7 thuyết đầu tư gây nhiều tranh cãi

Khi nói đến đầu tư, không thiếu những lý giải biến động của thị trường hoặc ý nghĩa của một biến động nhất định.  Hai trường phái lớn nhất ở phố Wall được phân...