Tagged: phan tich co ban

Các chỉ số tài chính trong Phân Tích cơ bản

Các chỉ số tài chính trong Phân Tích cơ bản

Phân tích chỉ số tài chính là một phần quan trọng của phân tích cơ bản. Phân tích tỷ số liên quan đến việc so sánh các con số với nhau để tạo nên...

4 bước cơ bản khi tham gia đầu tư Chứng Khoán

4 bước cơ bản khi tham gia đầu tư Chứng Khoán

Đầu tư chứng khoán về cơ bản là một quá trình bao gồm 4 bước: Chọn lựa cổ phiếu, Chấp nhận vị thế, Giám sát vị thế và Kết thúc vị thế. BƯỚC 1: CHỌN LỰA CỔ PHIẾU...

Một vài nghiên cứu thú vị về việc đầu tư Chứng Khoán

Một vài nghiên cứu thú vị về việc đầu tư Chứng Khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam hình thành được 17 năm với rất nhiều các môn võ từ chính đạo đến tà đạo như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, nhìn bảng...

Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền

Định giá cổ phiếu bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền

Phương pháp (PP) chiết khấu dòng tiền để định giá cổ phiếu là PP được ứng dụng rộng rãi trong giới phân tích tài chính. Lý thuyết chiết khấu dòng tiền phát biểu rằng...