Tagged: ROE và ROA

ROE và ROA trong lựa chọn cổ phiếu

ROE và ROA trong lựa chọn cổ phiếu

Cùng với chỉ số EPS, và chỉ số P/E, hai chỉ số ROE và ROA đóng vai trò quan trọng trong chọn cổ phiếu để có được danh mục đầu tư tốt. Vốn chủ...