Tagged: tài chính hành vi

Tài chính hành vi và những ứng dụng trong đầu tư

Tài chính hành vi và những ứng dụng trong đầu tư

Tài chính hành vi đã phát triển từ lâu nhưng vẫn ít được quan tâm trong cộng đồng đầu tư. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi nhiều kể từ khi những nghiên cứu...

Một vài nghiên cứu thú vị về việc đầu tư Chứng Khoán

Một vài nghiên cứu thú vị về việc đầu tư Chứng Khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam hình thành được 17 năm với rất nhiều các môn võ từ chính đạo đến tà đạo như phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, nhìn bảng...