Tagged: thơ chứng khoán

Một số bài thơ “bất hủ” của các nhà đầu tư chứng khoán

Một số bài thơ “bất hủ” của các nhà đầu tư chứng khoán

Thị trường chứng khoán đang ở trong giai đoạn tích cực nhất 10 năm trở lại đây, tuy vậy các bài thơ dưới đây phần lớn trong giai đoạn trước đó khi thị trường...