Tagged: thủ thuật kế toán

10 “thủ thuật” gian lận báo cáo tài chính phổ biến trên thị trường tài chính

10 “thủ thuật” gian lận báo cáo tài chính phổ biến trên thị trường tài chính

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã ra đời được 17 năm, số lượng các doanh nghiệp niêm yết cổ phiếu trên sàn ngày càng lớn (hơn 1000 cổ phiếu niêm yết trên HSX,...