PMI đạt 52,4 điểm, ngành sản xuất của Việt Nam tăng trưởng 13 tháng liên tiếp

You may also like...