Nguời Việt lạc quan, dù thu nhập xếp thứ 129, chỉ số hạnh phúc vẫn đứng thứ 4 thế giới

You may also like...

1 Response

  1. minhka viết:

    Thấy các nhà đầu tư Việt Nam mình năm nào cũng rất lạc quan là cũng đã hình dung được phần nào rồi 🙂